తెలంగాణా గౌరవ ముఖ్యమంత్రివర్యులు కేసీఆర్ గారిని కలిసి ప్రమాణ స్వీకారోత్సవానికి ఆహ్వానిస్తూ

  తెలంగాణా గౌరవ ముఖ్యమంత్రివర్యులు కేసీఆర్ గారిని కలిసి ప్రమాణ స్వీకారోత్సవానికి ఆహ్వానిస్తూ.. Posted by YS Jagan Mohan Reddy on Saturday, May 25,…

Continue Reading →